Category: Classic Rock

Ja Živim U Malom Stanu - Wuollahee!! - Wuollume 1 (CDr, Album)

9 thoughts on “ Ja Živim U Malom Stanu - Wuollahee!! - Wuollume 1 (CDr, Album) ”

  1. Jul 02,  · 5. 1 Samweli , tunasoma kuhusu uovu wa wana wa Eli ambaye alikuwa kuhani na hukumu ya Mungu ambaye alitangaza kwao. Watoto hawa walikufa na kifo hiki kinatajwa katika 1 Wafalme ). 6. 1 Samweli , tunasoma kuhusu kuitwa kwa samweli na jinsi Mungu alivyokuwa naye katika maisha yake. Samweli ndiye alikuwa Mwamuzi wa mwisho.
  2. Tangazo la Muhammad la Ujumbe wake. Wakati Muhammad alipokuwa na umri wa miaka 40, aliamriwa na Allah (s.w.t.) kupitia Malaika Wake Jibril, kutangaza Upweke Wake Allah (s.w.t.) kwa waabudu masanamu na washirikina wa dunia nzima, na kutoa ujumbe wa amani kwa wanadamu waliokaa kivita. Kwa mwitiko wa amri hii ya Mbingnii, Muhammad alianzisha programu nzito sana iit- wayo Uislamu.
  3. Swali: "Biblia inasemaje juu ya umuhimu wa uwajibikaji?" Jibu: Pamoja na majaribu mengi tayari katika dunia ya leo, Shetani anafanya kazi kwa muda wa ziada kwa kuyaunda hata zaidi. Lazima tuwe na ndugu au dada tunaweza kuwajibikia wakati tunakabiliwa na majaribu ambayo yanatishia maisha yetu ya kiroho.
  4. Mfalme Ahabu angeweza kuona shamba la mizabibu la mwanamume aliyeitwa Nabothi kupitia dirisha la nyumba yake ya kifalme. Ahabu alitaka shamba hilo la mizabibu, na .
  5. Kifungu Na(1), Mtumishi wa kike atapewa likizo ya uzazi siku 84 mara moja kila baada ya miaka (3) kumaliza likizo yake,akijifungua mapacha atastahili likizo ya siku , kwa mujibu wa T.S.S,,47(1) Kifungu 98 (2) Mtumishi anapojifungua kwa .
  6. Jan 31,  · January 1, at pm Hakika mm nimeona kuwa, jambo unalolitenda ni zuri sana hasa kwa sis vijana ambao tumeokoka. Ni kweli kabisa mambo ulioongea huwa yanatokea sana hata sisi tunapojaribu kumuombea mtu mwenye matatizo hayo lakini huwa tumekuwa tukikata tama mara nyingi kutokana na hofu, mashaka na wasiwasi juu ya yule tunae muombea, ila.
  7. Uislamu unatambua waziwazi kuwa hii njia ya kubuni mambo tu haisaidii kuwa mema. Isipokuwa kanuni zinazotumika na desturi miongoni mwa bibi na bwana ndizo zinazoleta amani katika darkfurymoongrovemightfont.xyzinfo kubwa kubwa hazitamsaidia mtu wa kawaida iwapo hayatakuwa kwa mujibu wa akili na vile vile lau hazitakuwa katika uwezo wake. Ndoa bora za Kiislamu ni zile ambazo bibi na bwana.
  8. A wanuna loye hi Abrahama. I kwalomo ka wa malembe, kanilezi wa ha hi ni ntamu. [1] I lanzelwa hi n’wana wakwe Isaka na a pakatsile tihunyi, loyi kuzilava a nga ni 25 wa malembe. Abrahama i na ni mukwana ni za ku dzivela hi zona nzilo. Jehova i mu kombele ku maha muphahlelo hi n’wana wakwe wutsumbu! — Gen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *